Grosse Elbstrasse 277
22767 HAMBURG

Tel.: 040 - 68 10 10
Fax.: 040 - 68 90 809
E-Mail: maltaconsul.hamburg@gov.mt